Alec en Antar website 1


Indigo Move is de bedrijfsnaam waaronder ik mijn begeleiding aanbied aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking. Dat doe ik met veel enthousiasme.  Naast mijn werkzaamheden voor Indigo Move werk ik parttime als begeleider voor een zorgaanbieder. Ik beschik over een Verklaring Omtrent Gedrag. Vanuit mijn opleiding Sport en Bewegen is een belangrijk aandachtsgebied in mijn begeleiding het lichamelijk welbevinden van de mensen met wie ik werk.

Grotere sociale redzaamheid

Wanneer mensen in beweging komen, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe vaardigheden opdoen, verrijkt dat hun bestaan. Er is weer plezier. Mijn ervaring is dat hun sociale redzaamheid toeneemt: thuis, op school, op het werk en in de maatschappij. Ik lever altijd begeleiding op maat die wij samen afstemmen en vastleggen in een zorgplan. De begeleiding kan particulier ingekocht worden. Waar de begeleidingsvraag voldoet aan de regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet, kan deze ook worden vergoed uit een persoonsgebonden budget.

Kijk op de andere pagina's voor meer informatie over mijn dienstverlening en mijn manier van werken.